Fundacja wsparcia projektów międzynarodowych
O nas

Nad Globalnymi Projektami Międzynarodowymi pracujemy od czerwca 2018 roku. Nasza wspaniała praca rozpoczęła się od przygotowania Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2026. Pomysł zorganizowania Światowego Forum Nauczycieli narodził się w 2015 roku, podczas jednego z międzynarodowych forów pedagogicznych, w które Komitet Organizacyjny i jego przewodniczący Yevgeny Baranovsky są zaangażowani od 11 lat.

Głównym organizatorem Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2026 była polska firma European Institute for Educational Development. Z iegiem czasu, oprócz przygotowań do IPF∙2026, zaczęliśmy tworzyć projekty interesujące i ważne dla światowej społeczności, a latem 2020 roku zdecydowaliśmy o powołaniu funduszu non-profit wspierajcego projekty międzynarodowe w Polsce, który nadal będzie głównym organizatorem wszystkich naszych projektów. Do sierpnia 2020 r. Kontynuujemy przygotowania do IPF∙2026

Globalne projekty funduszu.

Przygotowujemy konferencj online czołowych wirusologów z każdego kraju na świecie. Konferencja odbędzie się 30 września 2020 roku i będzie trwała 30 godzin bez przerwy. W konferencji weźmie udział 150 wirusologów. onferencja poświęcona jest dystrybucji, leczeniu, profilaktyce, szczepionkach, zagrożeniom i innym problemom COVID-19.

Nasze organizacje edukacyjne nadal działają w Polsce, Finlandii, USA, osji.

W sumie ponad 3000 nauczycieli co miesiąc podnosi swoje kwalifikacje w naszych organizacjach edukacyjnych na całym świecie.

Cele, praca i statut funduszu wsparcia projeków międzynarodowych są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju (ONZ)

Działania fundacji mają na celu organizację międzynarodowej wymiany doświadczeń dla nauczycieli, lekarzy i kspertów z różnych branż. Wykluczamy szacunkowe cechy systemów edukacyjnych i zdrowotnych na całym świecie.

Działalność fundacji daje uczestnikom naszych wydarzeń edukayjnych możliwość wyboru najnowszych międzynarodowych praktyk rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Centrala funduszu znajduje się w Polsce w Warszawe.

Nasze plany fundacji:

W listopadzie 2026 r. - do przeprowadzenia IPF∙2026

Zorganizowanie forum czołowych onkologów ze wszystkich kraj&oaute;w świata. Forum skupi się na zaawansowanych metodach leczenia raka w każdym kraju na świecie. Wymiana doświadczeń między czołowymi onkologami. Zapewnienie dostępu lekarzom z całego świata do transmisi internetowej forum.

Zorganizowanie forum czołowych kardiologów ze wszystkich krajów świata. Forum skupi się na zaawansowanych metodach leczenia choób układu krążenia w każdym kraju na świecie. Wymiana doświadczeń między czołowymi kardiologami. Zapewnienie dostępu lekarzom z całego świata do transmisji internetowej forum.

Wiadomości Polskie
Spotkałem się z Panem Andrzejem Kaczożikiem, zastępcą dyrektora Auschwitz i dyrektorem międzynarodowego centrum edukacji o Auschwitz i Holokauście
Zgodziliśmy się na współpracę. Pan Andrzej Kaczożik wyraził zainteresowanie zorganizowaniem wspólnej konferencji dla rosyjskich nauczycieli. Podcza...
Współpraca z Indonezją
Dzisiaj, 16 lipca 2019 r., Odbyło się internetowe spotkanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Światowego Forum Międzynarodowego IPF∙2020 Je...
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej weźmie udział w forum
Liczba krajów uczestniczących zwiększa się każdego dnia. Dziś Przewodniczący komitetu organizacyjnego, pan Baranovsky, rozmawiał z sekretarzem gene...
Partnerzy Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020
Międzynarodowy Zarząd Szkoły ICSL w Indiach opublikował w swojej drukowanej publikacji The Progressive Teacher wywiad z Przewodniczącym komitetu or...
Jej Wysokości Królowej Jordanii wspiera Globalne Forum IPF∙2020
Komitet Organizacyjny Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 otrzymał list w imieniu Jej Wysokości Królowej Jordanii Rani Al Abd...
Ambasador RP w Indonezji wspiera IPF∙2020
Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020, którzy obecnie przebywają w Indonezji, otrzymal...
Pan Baranovsky spotkał się z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin
20 marca 2019 r. w Lublinie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 Evgeny Baranovsky spo...
Evgeny Baranovsky dzięki Marriott Hotel w Warszawie
Serdecznie dziękuję urzędnikom i pracownikom Hotelu Marriott w Warszawie za prezent w postaci możliwości wypoczynku w przytulnych pokojach na znak ...
Spotkanie z dyrektorem kompleksu pamięci "Katyń"
3 grudnia 2018 roku przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego Evgeny Baranovsky spotkał się z Alexey...
Fundacja Billa i Melindy Gates wyraziła poparcie dla idei Globalnego Forum
Fundacja Billa i Melindy Gates wyraziła poparcie dla idei Globalnego Forum i życzy sukcesów temu wydarzeniu. Fundacja Billa i Melindy Gates wyraził...
Evgeny Baranovsky i zespół kreatywny Europejskiego Instytutu Rozwoju Edukacji
Dzisiaj Evgeny Baranovsky i zespół kreatywny Europejskiego Instytutu Rozwoju Edukacji rozpoczęli aktywną pracę nad przygotowaniem Forum IPF∙2020 - ...
Współpraca z Związkem Nauczycielstwa Polskiego
W maju Prezydent orgkomitetu Międzynarodowych Forum Pedagogicznych Yevgeny Baranovski, spotkał się z Prezydentem Związku Nauczycielstwa Polskiego S...
Biuro otwarte w Szczecinie
29 września 2018 r. w polskim mieście Szczecin Europejski Instytut Rozwoju Edukacji otworzył dodatkowe biuro. Europejski Instytut Rozwoju Edukac...