Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Prezydenta Węgier wspiera Światowe Forum

Komitet Organizacyjny Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego otrzymał list od Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Prezydenta Węgier dr László Szőke, zaadresowany do przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Evgenia Baranovskiego. W swoim liście Dr. László Szőke wskazał: "Zdrowy rozsądek nakazuje, że przyszłość naszego świata leży w rękach naszych dzieci, dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie otrzymali doskonałe wykształcenie. Celem Forum jest umożliwienie nauczycielom poznania innowacyjnych metod i technik nauczania swoich uczniów, co jest kluczowe i powinno być mile widziane i wspierane. " W tym samym czasie Dr. László Szőke życzył panu Baranovskiemu wszelkich sukcesów w organizacji forum.