Współpraca z Кomisją UNESCO w Egipcie

Dzisiaj, 13.06.1919 r. odbyła się konferencja internetowa Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Forum Evgenia Baranovskego z panią Ghadą Abdelbary, sekretarzem generalnym Komisji UNESCO w Egipcie. Przedstawiciele obu organizacji odnotowali produktywność współpracy i wyrazili nadzieję na długoterminowe partnerstwo. Komisja UNESCO w Egipcie aktywnie uczestniczy w pracach forum, pomagając Komitetowi organizacyjnemu w wielu ważnych kwestiach, takich jak: znalezienie dziesięciu najlepszych nauczycieli w Egipcie do udziału w Forum, pomoc w opracowaniu programu, a także w pełni nadzorowanie udziału Egiptu w Międzynarodowym Forum Pedagogicznym 2019. Strony potwierdziły znaczenie zorganizowania forum nie tylko dla edukacji w Egipcie, ale także dla całego kontynentu afrykańskiego.