Współpraca z Związkem Nauczycielstwa Polskiego

W maju Prezydent orgkomitetu Międzynarodowych Forum Pedagogicznych Yevgeny Baranovski, spotkał się z Prezydentem Związku Nauczycielstwa Polskiego Slawomirem Broniarzem. Na spotkaniu od razu stało się jasne, że cele i zadania postawione przez nasze organizacje są bardzo podobne. Po spotkaniu przywódcy uzgodnili współpracę i wspólną pracę w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

 

25-31 października odbędzie się pedagogiczna wycieczka po Europie, gdzie strona polska będzie uczestniczyć w zapoznawaniu nauczycieli z ich systemem edukacji, podejściami i historią.

 

4 grudnia odbędzie się online konferencja "Praca z dziećmi-imigrantami, ich edukacja, programy integracyjne" z wystąpieniem Slawomira Broniarza, gdzie on podzieli się swoimi doświadczeniami na ten temat. W konferencji wezmą udział również prelegenty z Niemiec, Finlandii i Słowenii.