Partnerzy Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020

Międzynarodowy Zarząd Szkoły ICSL w Indiach opublikował w swojej drukowanej publikacji The Progressive Teacher wywiad z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego forum Ewgienijem Baranowskim. Wydruk ponad 10 000 kopii. Publikacja jest rozpowszechniana we wszystkich szkołach tego wspaniałego kraju. Ponadto na stronie publikowana jest elektroniczna wersja czasopisma.Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę. Jest to dobra okazja dla nauczycieli z Indii do wzięcia udziału w IPF∙2020.Dla porównania: w Indiach jest około 9 000 000 nauczycieli