Komitet organizacyjny otrzymał odpowiedź od Prezydenta Wspólnoty Dominiki, Jego Ekscelencji Charlesa Angelo Savarina.

Komitet organizacyjny Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 otrzymał wiadomość od Prezydenta Wspólnoty Dominiki, Jego Ekscelencji Charlesa Angelo Savarina, która głosi: 
«Edukacja jest kluczem do sukcesu. Ma wiele korzyści i pozytywny wpływ na życie człowieka, społeczeństwo, organizację i naród. Właściwie wykształceni ludzie mogą sprawić, że ten świat stanie się lepszym miejscem do życia. Dlatego chciałbym skorzystać z tej okazji, aby pochwalić Komitet za zorganizowanie tego forum, które ma na celu wypełnienie luki między poziomami edukacji, w celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich ludzi oraz wyeliminować analfabetyzm. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia na wysoce interaktywne, owocne i odnoszące sukcesy forum edukacyjne».