Ambasador RP w Indonezji wspiera IPF∙2020

Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020, którzy obecnie przebywają w Indonezji, otrzymali wiadomość od Ambasador RP w Indonezji, Pani Beaty Stoczyńskiej, w wiadomości tej Pani Ambasador wyraża poparcie dla komitetu organizacyjnego i życzy pomyślnego przeprowadzenia forum. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego organizują szereg spotkań ze stowarzyszeniami pedagogicznymi Indonezji, w szczególności z jednym z wpływowych stowarzyszeń - Association of Schoolteachers of Indonesia. Prezes Stowarzyszenia, pani Unifah Roshidi, wskazała, że pomysł zorganizowania forum jest zgodny z misją i zasadami Stowarzyszenia i wyraziła gotowość do wspólnej pracy.