Jej Wysokości Królowej Jordanii wspiera Globalne Forum IPF∙2020

Komitet Organizacyjny Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 otrzymał list w imieniu Jej Wysokości Królowej Jordanii Rani Al Abdullah. Jej Królewska Mość Królowa odpowiada w Jordanii za sektor edukacji i z przyjemnością zaproponuje nazwiska 10 najlepszych nauczycieli w Jordanii, którzy wezmą udział w Światowym Forum. Komitet Organizacyjny wyraża głęboki szacunek dla Jej Królewskiej Mości Królowej Jordanii i dziękuje Urzędowi Jej Królewskiej Mości za uwagę, jaką poświęcono światowemu wydarzeniu w dziedzinie edukacji, i wyraża przekonanie, że najlepsze doświadczenia i najlepsze praktyki nauczycieli z całego świata będą użyteczne dla całej społeczności edukacyjnej, a najbardziej postępowe idee stworzą podstawę dla pracy rządu w dziedzinie edukacji i przyniosą korzyści społeczne.