Fundacja Billa i Melindy Gates wyraziła poparcie dla idei Globalnego Forum

Fundacja Billa i Melindy Gates wyraziła poparcie dla idei Globalnego Forum i życzy sukcesów temu wydarzeniu. Fundacja Billa i Melindy Gates wyraziła głęboką wdzięczność za zaproszenie pana Gatesa do wzięcia udziału w Międzynarodowym Forum Pedagogicznym, które odbędzie się w 5-ciu krajach w okresie 4-8 listopada 2019 r. Wiedzeni przekonaniem, że każde życie ma taką samą wartość, Fundacja Billa i Melindy Gates pomaga wszystkim ludziom w zdrowym i produktywnym życiu. W związku z tym, Fundacja jest wdzięczna organizatorom za zaproszenie pana Gatesa jako mówcy na Międzynarodowym Forum Pedagogicznym i życzy wielu sukcesów w realizacji tego wydarzenia o dużej skali.