Pan Baranovsky spotkał się z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin

20 marca 2019 r. w Lublinie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 Evgeny Baranovsky spotkał się z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin Marcinem Novakiem. Pan Baranovsky przedstawił informacje na temat Światowego Forum. Strony omówiły kwestie wsparcia rządu oraz kwestie, które zostaną przedstawione na Forum. Pan Novak z zadowoleniem przyjmuje pomysł zorganizowania Światowego Forum, które będzie bardzo korzystne zarówno dla polskich nauczycieli, jak i placówek administracji oświatowej w kraju. Obie strony uzgodniły wzajemne partnerstwo. Pan Baranovsky podziękował panu Novakowi za wsparcie i zapewnił go, że Światowe Forum dostarczy najlepszych metod i doświadczeń dydaktycznych, które mogą być wykorzystane do rozwoju ustawodawstwa i do współpracy ze szkołami na szczeblu regionalnym.