Biuro otwarte w Szczecinie

29 września 2018 r. w polskim mieście Szczecin Europejski Instytut Rozwoju Edukacji otworzył dodatkowe biuro.

Europejski Instytut Rozwoju Edukacji, organizator Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020, który odbędzie się w dniach 4-8 listopada 2019 r. jednocześnie w pięciu krajach i miastach świata - Helsinki, Singapur, Waszyngton, Warszawa, Berlin, dziś otworzył swoje biuro w Szczecinie. Yevgeny Baranovsky, prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, widzi główne zadanie szczecińskiego biura w komunikowanie się ze środowiskami edukacyjnymi i rządami na całym świecie podczas przygotowywania Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 i tworzenia wideokonferencji na zaawansowane szkolenia. Profesjonalne społeczności pedagogiczne w każdym kraju, wraz z departamentami odpowiedzialnymi za edukację, powinny wnioskować do Komitetu Organizacyjnego o udział w Forum 10 najlepszych nauczycieli reprezentujących najlepsze osiągnięcia w dziedzinie edukacji i szkolenia dzieci w wieku szkolnym. Forum będzie transmitowane na żywo. Personel biura Instytutu z reguły mówi kilkoma językami obcymi, a firma kontynuuje ich rekrutację. "Potrzebujemy ambitnych ludzi, których oczy płoną i pracują dla rezultatów, jesteśmy gotowi zaoferować im obiecującą pracę" - mówi założyciel Instytutu.