Współpraca ze stowarzyszeniem pedagogicznym Energia Młodzieży

21-go lutego w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Dyrektorem Wykonawczym stowarzyszenia pedagogicznego Energia Młodzieży, panią Anne Becquet. Jest to jedno ze znaczących stowarzyszeń, które, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Francji, pracuje we francuskich szkołach za pomocą specjalnej metodologii, która rozwija w uczniach samodyscyplinę i wytrwałość. Ostatnie badania pokazują, że można osiągać lepsze wyniki w nauczaniu uczniów z rodzin dysfunkcyjnych stosując proste ćwiczenia psychologiczne. „Energia Młodzieży” jest pierwszym stowarzyszeniem na świecie, które przekształca wspomniane wyniki odkryć naukowych w konkretne programy i promuje je bezpłatnie i na dużą skalę w szkołach. Strony uzgodniły współpracę w trakcie przygotowań do Globalnego Forum oraz przy wyborze najlepszych nauczycieli z Francji. Stowarzyszenie wyśle na forum swoich nauczycieli, którzy osiągają najlepsze wyniki w stosowaniu swojej metody. Pani Anne Becquet zarekomendowała współpracę z Ministerstwem Edukacji Francji w celu rozpowszechnienia informacji o forum wśród nauczycieli francuskich szkół.