Spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki Bułgarii

4 lutego 2019 r. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 spotkali się z wiceministrem Edukacji i Nauki Bułgarii, panią Denitsa Sacheva i szefem Departamentu Komunikacji Międzynarodowej Ministerstwa - Mimi Daneva. Pani wiceminister wsparła Światowe Forum i zapewniła Komitet Organizacyjny o pomocy ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki Bułgarii. Pani Sacheva powiedziała, że ​​uważa Bułgarski Związek Nauczycieli za godnego partnera Komitetu Organizacyjnego IPF 2019, który będzie w stanie wybrać i polecić do udziału w Międzynarodowym Forum najlepszych nauczycieli w Bułgarii.
Uczestnicy spotkania omówili główne zadania stojące przed bułgarskim systemem edukacji. Tematy obejmowały problem przyciągnięcia młodych nauczycieli do szkół, nowoczesną wiedzę niezbędną dzisiejszym nauczycielom, na przykład w dziedzinach takich jak cyfryzacja i krytyczne myślenie, autorytet nauczyciela w oczach rodziców i problem partnerstwa rodzic-szkoła, problem cyberbezpieczeństwa, problemy integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami.