St Christopher School przedstawiła Komitetetowi organizacyjnemu kandydatury najlepszych nauczycieli Zjednoczonego Królestwa.

St Christopher School przedstawiła Komitetowi organizacyjnemu kandydatury najlepszych nauczycieli Zjednoczonego Królestwa w ramach uczestnictwa w  Globalnym forum. W szkole dobre relacje między nauczycielami i uczniami, nauczecieli pragną pomóc rozwinąć kompetencję ucznia, społeczną świadomość, zdolność do przyjaźni i prawdziwy interes do życia.
Pomagają uczniom stać zdyscyplinowanymi i zmotywowanymi osobami, które są niezależnymi uczniami, kreatywnymi myślicielami, którzy są w stanie dokonać świadomego wyboru. Ich lekcje  sprawiają, że myślą samodzielnie i rozwijają prawdziwą ciekawość.
Nauczyciele chcą rozmawiać o rozwoju i doskonaleniu systemów edukacji w sensie globalnym. W publicznym i prywatnym systemie edukacji wydział szkolnictwa wyższego jest niedostępny dla większości społeczeństwa. Chcą także rozmawiać o nauce, która jest częścią rozwoju młodzieży we współczesnej epoce.
Komitet organizacyjny kontynuuje współpracę ze stowarzyszeniami i szkołami w Wielkiej Brytanii, aby wybrać najlepszych nauczycieli.