Nauczyciele z Zimbabwe będą omawiać aktualne kwestie na Globalnym Forum

Komitet Organizacyjny Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 otrzymał listę 10 nauczycieli z Amalgamated Rural Teachers' Union of Zimbabwe. Na forum nauczyciele chcieliby przedyskutować kwestie finansowania, motywacji i infrastruktury, braku możliwości rozwoju umiejętności oraz wykorzystywania inteligentnych platform i sieci społecznościowych w procesie uczenia się, nowatorskie i fascynujące podejścia do uczenia się, a także rozwój umiejętności dydaktycznych również w zakresie nauk przyrodniczych.