Współpraca z Andreas Schleicher (PISA)

W kwietniu 2018 r. Yevgeny Baranovsky, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego, spotkał się z Andreasem Schleicherem, głównym programistą i kuratorem PISA. Spotkanie odbyło się w Paryżu w biurze OECD. Spotkanie zakończyło się sukcesem, obaj uczestnicy znaleźli sposoby na korzystną dla obu stron współpracę. Andreas wyraził chęć wystąpienia podczas otwarcia Międzynarodowego Forum Pedagogicznego 2018 w Sankt Petersburgu oraz internetowej konferencji "Światowe osiągnięcia", która odbędzie się 13 listopada 2018 roku.