Universiti Brunei Darussalam wspiera IPF∙2020

13-go marca w Kuala Lumpur przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 spotkali się z Doradcą Ministerstwa Edukacji Brunei, profesorem Uniwersytetu Brunei Darussalam, panem Adna Rahman, liderem projektu edukacyjnego prowadzonego na Uniwersytecie Brunei Darussalam – Wioski Przedsiębiorczości. Projekt Wioska Przedsiębiorczości ma na celu rozwijanie umiejętności związane z prowadzeniem biznesu oraz przygotowanie przyszłej generacji nie tylko odnoszących sukcesy biznesmenów, lecz także stworzenie społeczności prawdziwych przedsiębiorców. Podczas spotkania pan Adna Rahman wyraził duże zainteresowanie Globalnym Międzynarodowym Forum Pedagogicznym IPF∙2020. Co więcej, zapewnił członków Komitetu Organizacyjnego, że zobowiązuje się do przygotowania propozycji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Brunei Darussalam, wspieranym przez Ministerstwo Edukacji oraz IPF∙2020, która zostanie skonsultowana z Ministerstwem. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego IPF∙2020 zostali zaproszeni do odwiedzenia Brunei i przeprowadzenia serii spotkań roboczych. Strony uzgodniły, że przekażą sobie szczegółowe informacje w celu kontynuowania negocjacji potrzebnych dla wypracowania porozumienia.