Współpraca z KidZania w Malezji

13-go marca 2019 r. w Kuala Lumpur przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 spotkali się z Wiceprezydentem KidZania Malezja - Wan Mahsuri Binti Wan Ahmad Kamal oraz z Zastępcą Wiceprezydenta - June Hooi Chin Hui. KidZania w Malezji aktywnie wspiera rozwój edukacji i społeczeństwa poprzez współpracę z wieloma instytucjami edukacji w Malezji. Podczas spotkania z przedstawicielami KidZania przedstawiono informacje o Globalnym Międzynarodowym Forum Pedagogicznym IPF∙2020, po czym Wiceprezydent Wan Mahsuri Binti Wan Ahmad Kamal wyraził swoje duże zainteresowanie możliwością przyznania KidZania roli jednego ze sponsorów IPF∙2020. Ponadto, Wiceprezydent zapewniła, że opcja pokrycia kosztów podróży dla 10 nauczycieli z Malezji – uczestników IPF∙2020 zostanie rozważona przez firmę. Strony uzgodniły, że będą kontynuować rozmowy w tej kwestii oraz że przekażą sobie szczegółowe informacje w celu wypracowania sposobów współpracy zarysowanych w trakcie spotkania.