Współpraca z Ministerstwem Edukacji Teneryfy

26-go lutego 2019 r. w Santa Cruz na Teneryfie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Wiceministrem Edukacji Teneryfy, panem Davidem Peres-Dionis. Strony omówiły ideę przeprowadzenia Globalnego Forum oraz uzgodniły zasady współpracy. Ministerstwo Edukacji Teneryfy dostarczy Komitetowi Organizacyjnemu listę najlepszych nauczycieli jako zwolnionych od opłat uczestników w pracach forum.