Współpraca z Prezydentem Sindicat AMES

15go lutego 2019 r. w Barcelonie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Koordynatorem Sindicat de Professors de Secundaria, panem Xavier Masso Aguade. Sindicat de professors de Sucundaria jest związkiem zawodowym wykładowców szkół ponadpodstawowych Katalonii. Pan Masso mówił o systemie edukacyjnym w Hiszpanii oraz pracy związku z rządem Katalonii oraz wsparł ideę przeprowadzenia forum, a także wyraził gotowość pomocy w wyborze najlepszych nauczycieli szkół ponadpodstawowych Katalonii jako uczestników forum. Strony uzgodniły, że będą kontynuować współpracę oraz wspólnie szukać właściwych tematów do programu forum.