Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Wykonawczego Związku Nauczycieli Genewskich

W dniu 14 lutego 2019 r. W Genewie odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z przedstawicielami Komitetu Wykonawczego Związku Nauczycieli Genewskich,  Jean-Pierre Martinet i Waël Almoman. Jednym z głównych zadań Genewskiego Związku Nauczycieli jest praca z rządem i parlamentem na szczeblu regionalnym w zakresie finansowania szkoły. Strony zgodziły się, że problem finansowania edukacji przez władze jest najpilniejszym problemem jak w krajach o wysokim poziomie finansowania w tej sferze, jak na przykład w Szwajcarii (do 25% budżetu), tak i w krajach o niskim poziomie finansowania. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Światowego Forum zaprosili Genewski Związek Nauczycieli do zabrania głosu w tym temacie podczas Światowego Forum i podzielenia się swoimi doświadczeniami z rządem w zakresie ochrony budżetu edukacyjnego. Ponadto Komitet Organizacyjny będzie kontynuował pracę w Konfederacji Szwajcarskiej, aby wybrać najlepszych nauczycieli w kraju, którzy będą uczestniczyć w Globalnym Forum IPF 2019.