Współpraca ze Stowarzyszeniem "Ricerca senza frontiere"

13-go lutego 2019 r. w Rzymie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Prezydentem Stowarzyszenia "Ricerca senza frontiere" (Badania bez Granic), panią Eleną Repman oraz Sekretarzem Generalnym Instytutu Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych (Eurispes) Marco Riccerim. Podczas spotkania strony omówiły wyniki badań Instytutu w obszarze edukacji, które zostały przeprowadzone w wielu krajach, w tym także we Włoszech. Pan Ricceri zauważył, że we wszystkich krajach, w których przeprowadzono badania, jedną z najbardziej wyróżniających cech obecnych studentów był brak ciekawości świata. Stowarzyszenie „Badania bez Granic” zostanie partnerem Komitetu Organizacyjnego Globalnego Forum i weźmie udział w wyborze najlepszych nauczycieli z Włoch. Wspólnie z Instytutem Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych, Stowarzyszenie będzie pomagać w określeniu głównych tematów forum, które będą miały odniesienie także do Włoch.