Albańska Koalicja ds. Edukacji Dzieci przesłała listę najlepszych nauczycieli kraju

Albańska Koalicja ds. Edukacji Dzieci przesłała Komitetowi Organizacyjnemu Globalnego Forum listę najlepszych nauczycieli, którzy mogą wziąć udział w pierwszym Międzynarodowym Forum Pedagogicznym - 2019. Wymienieni nauczyciele to finaliści i zwycięzcy corocznej Narodowej Nagrody Nauczycieli, konkursu organizowanego przez Albańską Koalicję dla Edukacji, Ministerstwo Edukacji, Sportu i Młodzieży, organizowanej przy wsparciu Fundacji Varka. Albańska Koalicja ds. Edukacji Dzieci to sieć organizacji obywatelskich hołdujących przekonaniu, że każde dziecko w kraju, niezależnie od jego możliwości ma uniwersalne prawo do wysokiej jakości, włączającej edukacji publicznej.