Spotkanie ze Społecznością Ponadpodstawowych Szkół Zawodowych (licea) Republiki Słowenii

12-go lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, reprezentantem Społeczności Ponadpodstawowych Szkół Zawodowych (licea) Republiki Słowenii. Społeczność koncentruje się w swojej pracy na szkoleniu zawodowym, a jednym z głównych napotykanych problemów jest brak umiejętności nauczania. Z tego względu, Społeczność Ponadpodstawowych Szkół Zawodowych (licea) Republiki Słowenii jest zainteresowana współpracą z Komitetem Organizacyjnym Globalnego Forum w celu przekazania słoweńskim nauczycielom najbardziej aktualnej wiedzy zawodowej w obszarze pedagogiki. Społeczność wyraziła także chęć wspierania Komitetu Organizacyjnego w kontaktach z przedstawicielami biznesu, którzy oczekują nowoczesnego kształcenia i o wysokiej jakości.