Współpraca z Chorwacką Agencją Szkolnictwa Wyższego

11-go lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Globalnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 z Dyrektorem Agencji Nauk i Szkolnictwa Wyższego Chorwacji, profesorem, doktorem nauk, panią Jasminą Havranek. W spotkaniu uczestniczyły także: Zastępca Dyrektora Agencji – doktor nauk biologicznych Vesna Dodikovic Jurkovic, Sandra Bezjak – Asystent Dyrektora Szkolnictwa Wyższego oraz Mina Chorjevic – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej. Pani Havranek wyraziła chęć wspierania Komitetu Organizacyjnego Globalnego Forum w pracy z uczelniami pedagogicznymi i szkołami w Chorwacji w celu wybrania 10 najlepszych nauczycieli do zwolnionego od opłat uczestnictwa w Forum. Chorwacka Agencja Szkolnictwa Wyższego potwierdziła także gotowość kooperacji w pracy z nauczycielami oraz we współuczestnictwie w konferencjach i forum.