Koordynator krajowy Albanian Coalition for Education wspiera IPF∙2020

W dniu 7 lutego 2019 r. Odbyły się negocjacje online między przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 a Krajowym Koordynatorem Albanian Coalition for Education, Panią Linda Pino. Uczestnicy spotkania omówili problemy związane z edukacją Albanii i możliwość uwzględnienia tych kwestii podczas przygotowywania programu Forum. Wśród tych tematów znajduje się niski poziom profesjonalizmu nauczycieli ze względu na słabe finansowanie w tej sferze (2% PKB, z czego 80% przypada na wynagrodzenia nauczycieli), przestarzałe normy i niski próg przyjęć na uniwersytety w Albanii, brak dofinansowań za podręczniki i duża ilość zachowań przemocowych wśród dzieci szkolnych, co prowadzi do wysokiego odsetka dzieci w wieku szkolnym, które porzucają naukę, zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami (46%). Po tej otwartej rozmowie pani Linda Pino wyraziła poparcie dla organizatorów Światowego Forum, którego jednym z celów jest wypełnienie luki między poziomami edukacji, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich ludzi oraz wyeliminowanie analfabetyzmu. Pani Pino obiecała również pomoc w znalezieniu najlepszych nauczycieli w Albanii, aby zgłosić ich kandydaturę do uczestnictwa w Forum.