Spotkanie z przedstawicielami Unija SPRS w Belgradzie

31 stycznia 2019 r. w Belgradzie, przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020, Evgeny Baranovsky, spotkał się z członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli - panem Zejak, dyrektorem VI Belgradzkiego Gimnazjum, gdzie odbyło się spotkanie. Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli działa w 26 krajach i ma siedzibę w Paryżu. Uczestnicy spotkania zwiedzili gimnazjum, a pan Zejak mówił o procesie edukacyjnym i o szkołach w Serbii. W szczególności zwrócił uwagę na warunki pracy nauczycieli w Serbii. Pan Zejak był entuzjastycznie nastawiony do możliwości oferowanych przez Globalne Forum i wyraził inicjatywę, by wesprzeć Komitet Organizacyjny i polecić udział w Forum Europejskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli w Serbii oraz nauczycielom ze wszystkich krajów członkowskich, które są częścią Stowarzyszenia.