Dziś w Singapurze odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniem wychowawców Drama educators association

Dziś w Singapurze odbyło się spotkanie przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 Konstantina Łazareva ze stowarzyszeniem wychowawców Drama educators association. Ta organizacja jest stowarzyszeniem nauczycieli Singapuru, którzy stosują się do swojej praktyki elementy pedagogiki teatralnej, a także związkiem nauczycieli w pole sztuki.  Członkowie stowarzyszenia, twórcy najlepszych praktyk nauczania zostali zaproszeni do udziału w Global Forum. Zarząd stowarzyszenia będzie wspierać Komitet Organizacyjny Forum i zgłosi nominacje Najlepsi nauczyciele w Singapurze, w celu ich darmowego udziału w Forum. Zarząd wyraził nadzieję na większe wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji w Singapurze, spotkanie z przedstawicielami którego powinno się odbyć jutro.