Yevgeny Baranovsky spotkał się z Elizą Tarvanen

2 października 2018 r. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020, Yevgeny Baranovsky spotkał się z ekspertem fińskiego systemu oświaty panią Elizą Tarvainen. Podczas spotkania omówiono kwestie współpracy z panią Elizą Tarvanen, wspólne przygotowanie forum w Helsinkach, z pomocą środowisk edukacyjnych Finlandii. Podczas spotkania strony nakreśliły szereg działań mających na celu opracowanie oficjalnego programu forum w Helsinkach.