Bhartiya Janta Yuva Morcha będzie wspierać IPF∙2020 w Indiach

12 kwietnia 2019 roku w New Delhi przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego IPF∙2020 Global International Pedagogical Forum spotkali się z Charu Pragya, liderem młodzieżowego skrzydła, rzecznikiem krajowej partii politycznej Bhartiya Janta Yuva Morcha i oficjalnym przedstawicielem młodzieżowego skrzydła. Młodzieżowe skrzydło partii, prowadzone przez Charu Pragya, działa na rzecz praw młodzieży, kobiet i dzieci.  Według lidera młodzieżowego skrzydła partii, system edukacji w Indiach jest bardzo rozdrobniony, co ma negatywny wpływ na jakość edukacji w ogóle. Udział nauczycieli szkolnych z Indii w Światowym Międzynarodowym Forum Pedagogicznym IPF∙2020, według pani Charu, da ogromny impuls do rozwoju edukacji szkolnej w tym kraju. Liderzy partii narodowej Bhartiya Janta Yuva Morcha, są pewni, że wysokiej jakości edukacja szkolna jest kluczem do sukcesu przyszłego pokolenia i rozwoju kraju jako całości. Podczas spotkania strony omówiły perspektywy współpracy między młodzieżowym skrzydłem Partii Ludowej Bhartiya Janta Yuva Morcha w ramach Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020. Charu Pragya, w imieniu skrzydła młodzieżowego, wyraziła chęć wsparcia Forum IPF∙2020 w Indiach i pomocy w prezentacji Światowego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 Indyjskiemu Ministerstwu Edukacji. Również młodzieżowe skrzydło Partii Ludowej Bhartiya Janta Yuva Morcha zapewni pomoc w rozpowszechnianiu informacji o Forum IPF∙2020 za pośrednictwem indyjskich mediów i nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami forum w kraju.