BEZPŁATNY UDZIAŁ

Drodzy przyjaciele! Bezpłatne bezpłatne uczestnictwo w Światowym Międzynarodowym Forum Pedagogicznym IPF∙2020 przyznawane jest 10 najlepszym nauczycielom w każdym kraju na Ziemi. Aby zaprosić najlepszych nauczycieli, Komitet Organizacyjny Forum współpracuje z przedstawicielami środowisk pedagogicznych, związków zawodowych, ministerstw edukacji i uniwersytetów pedagogicznych we wszystkich krajach świata. To ogromna i trudna praca. Komitet organizacyjny nie ustala jednolitych kryteriów dla najlepszych nauczycieli i polega na niezależnym podejmowaniu decyzji w każdym kraju, ponieważ społeczności tego kraju uważają za konieczne. Sześć miesięcy po rozpoczęciu przygotowania forum i współpracy ze społecznością pedagogiczną możemy śmiało powiedzieć, że forum zgromadzi najbardziej godnych nauczycieli naszej planety. W międzyczasie nie udowodniono istnienia życia na innych planetach, co oznacza cały Wszechświat.

Każdy może nam pomóc w organizowaniu i przeprowadzeniu forum. Opowiedz Związkowi zawodowemu nauczycieli lub innej społeczności nauczycieli w swoim kraju o Globalnym Forum IPF∙2020. Poproś tę społeczność, aby skontaktowała się z nami i przyłączyła się do zapraszania najlepszych nauczycieli w Twoim kraju na Globalnego Forum.

Jeśli uważasz się za kreatywnego, interesującego nauczyciela, jeśli w Twoim kraju nie ma społeczności nauczycieli, jeśli jest ona słaba, lub jeśli nie należysz do społeczności nauczycieli, ale uważasz, że masz coś do podzielenia się z nami, skontaktuj się z nami pod poniższymi adresami. BYĆ MOŻE TO WŁAŚNIE TY BĘDZIESZ UCZESTNIKIEM GLOBALNEGO FORUM ZA DARMO.

Nie wahaj się, zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz o sobie, swoich pomysłach na kreatywność, opowiedz o tym, co chciałbyś udostępnić na tak dużym forum, a na pewno się do niego dostaniesz.

Zrób krok i spotkamy się w jednym z miast na forum.