Listy od przywódców krajów

Nasze działania nie są ignorowane. Otrzymujemy listy od przedstawicielstw światowych liderów z serdecznymi życzeniami i wsparciem dla Forum.

Otrzymaliśmy już listy od przedstawicieli przywódców Wielkiej Brytanii, Austrii, Australii, Brazylii i dziewięciu innych krajów.

Australia
Bulgaria
Brazil
Chile
Cameroon
Colombia
United Kingdom
Guatemala
Guyana
Croatia
Lithuania
Netherlands