1 lutego 2026 r. Odbędzie się konferencja czołowych światowych onkologów, na której światowi eksperci w dziedzinie onkologii zgromadzą się na jednej platformie, aby wspólnie pracować nad najpilniejszymi zagadnieniami, środkami i metodami leczenia oraz profilaktyki chorób.

Forum skupi się na zaawansowanych metodach leczenia raka w każdym kraju na świecie. Wymiana doświadczeń między czołowymi onkologami. Zapewnienie dostępu lekarzom z całego świata do transmisji internetowej forum.

Jednym z rezultatów tej konferencji będzie także powołanie grupy roboczej światowych ekspertów w dziedzinie onkologii.

Przede wszystkim działania grupy roboczej czołowych światowych onkologów będą miały na celu informowanie onkologów na całym świecie o osobliwościach przebiegu choroby; kompleksowe stosowanie nowoczesnych i standardowych metod terapii, badanie i wdrażanie nowych leków oraz metod poprawiających tolerancję leczenia przeciwnowotworowego i zmniejszających jego toksyczność, wspólna praca w zakresie badań czynników biochemicznych, molekularnych i immunologicznych, które pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia i poprawę jakości życia pacjentów, a także wiele inni.