Uczestnicy konferencji 30 września COVID-19
United States of America
Berlin Londono

Profesor na Kansas State University.Kierownik laboratorium wektorowego, dr hab. W ostatnich latach zajmuje się badaniem ludzkich czynników odpornościowych. Głównym celem badań dr Londono jest zbadanie interakcji patogen-gospodarz z potencjałem kontrolowania i monitorowania chorób przenoszonych.