A wczora z wieczora

Kolęda A wczora z wieczora pochodzi z XVII wieku, pierwszy raz została wydana w 1630 roku przez Jana Żabczyce.

Autor kolędy A wczora z wieczora jest nieznany. W wieku XIX w śpiewniku publikowanym przez księdza Michała Mioduszewskiego istniały trzy zapisy melodii, na które śpiewano kolędę A wczora z wieczora. Obecnie kolędę A wczora z wieczora śpiewa się na melodię zapisaną w Śpiewniku księdza Jana Siedleckiego, wydanym w 1908 roku. Kolęda A wczora z wieczora posiada inną wersję, która powstała na Mazowszu i została spisana przez znanego etnografa Oskara Kolberga, w jego zbiorach.