Spotkanie ze Stowarzyszeniem Szkół Średnich Słowenii

12 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Pedagogicznego IPF∙2020 ze Stowarzyszeniem Szkół Średnich w Słowenii. W spotkaniu wzięli udział Fani Al-Mansour - dyrektorka i prezes Stowarzyszenia szkół średnich i akademików w Słowenii, Žiga Vuk - koordynator ds. Międzynarodowych oraz Alojz Kranjc - asystent dyrektora. Stowarzyszenie Szkół Średnich w Słowenii wyraziło gotowość do współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowego Forum i udostępnieniło listę najlepszych nauczycieli w Słowenii do udziału w IPF 2019. Stowarzyszenie będzie kontynuowało profesjonalne kontakty z Komitetem Organizacyjnym