Uczestnicy konferencji 30 września COVID-19
Poland
Katarzyna V. Panser

Doktor, mikrobiolog. Pracuje jako kierownik laboratorium BSL3 i wirusolog w zakładzie wirusologii. Zajmuje się opracowywaniem metod i procedur diagnostycznych, dzięki którym można wykrywać infekcje bardzo niebezpiecznymi patogenami (w tym wirusami Ebola, Marburg, Dan i innymi powodującymi tak zwaną gorączkę krwotoczną) oraz innymi nowo powstałymi wirusami, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia. koronawirusy MERS i SARS lub enterowirus D-68). Nadzoruje i koordynuje pracę laboratorium BSL3 i pracę zespołów badawczych, a także kieruje badaniem rozpoczętym w 2014 roku. Grupa alarmowa BSL3 zajmująca się m.in. diagnozowaniem przypadków podejrzenia zakażenia wirusem Ebola. Zajmuje się wykrywaniem, identyfikacją i różnicowaniem patogenów wywołujących infekcje dróg oddechowych człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na przebieg choroby mieszanych zakażeń wirusowych lub wirusowo-bakteryjnych (wywoływanych głównie przez Legionella Sp. i patogenów wirusowych, takich jak RSV, enterowirusy, koronawirusy, bokawirusy). Członek grup roboczych ekspertów europejskich: ESGLI (w odniesieniu do zakażeń wywołanych przez Legionella Sp.ENIVD (w odniesieniu do infekcji wirusowych niebezpiecznych dla zdrowia, w tym wirusa Ebola i MERS-HCoV) oraz grupy roboczej ECDC utworzonej w celu monitorowania aktywności D - 68 (enterowirus wywołujący ciężkie zapalenie płuc).