Uczestnicy konferencji 30 września COVID-19
Nigeria
Christian Happi

Profesor biologii molekularnej i genomiki oraz dyrektor afrykańskiego centrum doskonałości w genomice chorób zakaźnych (ACEGID) na Uniwersytecie Redimer w Nigerii. Bada ludzki genom, a także genomikę chorób zakaźnych, w tym malarię, gorączkę Lassa, gorączkę Ebola, żółtą febrę, ospę małp, koronawirus i HIV. W 2014 r.potwierdził pierwszy przypadek Eboli w Nigerii i ściśle współpracował z nigeryjskimi organami zdrowia, aby skutecznie powstrzymać epidemię w Nigerii.
Happy wykorzystał technologię sekwencjonowania nowej generacji, aby wykonać pierwszą sekwencję wirusa SARS-CoV-2 w Afryce w ciągu 48 godzin od otrzymania próbki. Ta przełomowa praca dała wgląd w szczegółową mapę genetyczną koronawirusa w Afryce, potwierdziła pochodzenie wirusa i utorowała drogę do opracowania nowych środków zaradczych, w tym nowych narzędzi diagnostycznych, leczenia i szczepionek.
Podczas epidemii Ebola w latach 2014-2016 Happi i współpracownicy wykorzystali zaawansowaną technologię genomiki i głębokiego sekwencjonowania, aby opracować test szybkiej diagnozy (15 minut) na Ebolę w ciągu czterech miesięcy od wybuchu epidemii. Opracował również 10-minutowy szybki test do diagnozowania gorączki Lassa. W 2015 r.odkrył dwa nowe wirusy (EKV-1 i EKV-2) w stanie Ekpoma EDO, wykorzystując metagenomikę drobnoustrojów, nową zaawansowaną technologię.