Uczestnicy konferencji 30 września COVID-19
Hong Kong
Dong-yan Jin

Profesor, doktor filozofii i doktor medycyny na Uniwersytecie w Hongkongu. Zainteresowania profesora Dong-yan Jin-badania, wirusologia molekularna i onkologia. Badania prowadzone przez profesora koncentrują się przede wszystkim na molekularnych podstawach chorób wirusowych i raka. Profesor wraz z wieloma badaczami swojego laboratorium wykorzystuje połączenie podejścia biochemicznego i genetycznego do prowadzenia podstawowych badań w dziedzinie wirusologii molekularnej i Onkologii w celu wykorzystania zdobytej wiedzy w medycynie.